Af en toe zal de bewonerscommissie zelf een activiteit gaan organiseren.

Deze worden dan hier vermeld.

Dit zullen activiteiten zijn voor de gehele wijk.